Aktuality

Začínáme

Vážení klienti, milí kolegové, přátelé.

Ke konci roku 2022 jsme se po vzájemné dohodě a několikaleté úspěšné spolupráci, zejména v oblasti privátních klientů a svěřenských fondů, rozhodli budovat společnou značku Valouch Servus.

Jelikož máme oba dlouholeté zkušenosti s působením jak ve velkých kancelářích, tak se samostatným výkonem advokacie, oba si dobře uvědomujeme, jak je důležité pracovat v týmu, neboť „one man show“, může být pro samotného advokáta, tak pro jeho klienty, občas riziková.

Dobře poskládaný fungující tým, schopní kolegové, kteří se na sebe mohou navzájem spolehnout, a které právo a advokacie baví, kteří se navíc vhodně doplňují, jsou pro nás zásadní a máme štěstí, že s takovýmto týmem začínáme.

Ostatně i proto jsme přesvědčeni, že se nám společně s našimi kolegy podaří vytvořit úspěšnou advokátní kancelář, která bude klienty vyhledávaná jako místo, kde najdou potřebnou pomoc, kde se mohou realizovat, dále se rozvíjet a kde se zároveň budou cítit příjemně.

Těšíme se na spolupráci a držte nám, prosím, palce!

Tomáš a Standa